+420 736 460 060

Rezervační podmínky

Rezervační podmínky

1) Úvod

Rezervační podmíny, jsou považovány za všeobecné smluvní podmínky  a jsou předmětem smlouvy mezi Vámi (Nájemcem) a Chalupou Na Mlýně, Karel Grošek  IČ:69692289 (pronajímatelem)

2) Uzavření smlouvy a platební podmínky

Závazná rezervace pobytu v objektu Chalupa Na Mlýně může být  provedena  telefonicky, mailem nebo on-line rezervací přímo na stránkách www.chalupanamlyne.cz.

Po úspěšné registraci obdrží klient potvrzení  o předběžné rezervaci  s výzvou k platbě 50% zálohy z celkové ceny pobytu. S instrukcemi pro provedení platby bankovním převodem.

Rezervace se považuje za závaznou po přejetí zálohové platby na účet uvedený ve výzvě k platbě.

Doba opce na rezervaci pobytu je stanovane na 14 kalendářních dní od odeslání Výzvy k platbě.

Přejetím platby je Smlouva mezi Vámi a Chalupou Na Mlýně – Karel Grošek IČ:69692289 za uzavřenou.

Pokud nedojde k poukázání rezervační platby na stanovený účet ve výzvě k platbě po uplynutí Doby opce, je Předběžná rezervace okamžitě zrušena a požadované období rezervace je uvolněno opět k dalšímu rezervovaní.

U rezervací v termínu kradším než 14 dní před zahájením pobytu, je nutné uhradít zálohu ve výši 70% okamžitě a zaslat doklad o zaplacené záloze na mail jeseniky@chalupanamlyne.cz

3) Ceny za poskytnuté služby

Ceny za pronájem objektu jsou stanoveny na základě platného ceníku pobytu, který je publikován na webových stránkách www.chalupanamlyne.cz.

Cena za pobyt zarnuje:

 • Platbu za poskytnuté služby ubytování v objektu Urcite maji, nejaka podkapitola to je
 • Spotřebu vody po dobu pobytu
 • Spotřebu otopového dřeva

Cena za pobyt nezahrnuje:

 • Cenu za spotřebu elektrické energie. Elektrická energije je účtována dle skutečně spotřebované el. energie na místě v den ukončení pobytu a Nájemce je povinen tuto částku uhradit., V případě, že nedojde k uhrazení spotřebované energie, má pronajímatel právo tento náklad účtovat proti kauci za pobyt.
 • Kauci na pobyt
 • Poplatek obci za ubytování 

4) Kauce na pobyt

Kauce za pobyt je skládána v hotovosti v den zahájení pobytu a to ve výši 5000,- Kč. Neurazení kauce může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele a odepření předání objektu k pobytu, bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany nájemce. 

Pronajímatel může použít celou kauci na případné urazení škod zpusobených nájemcem na objektu a vypavení Chalupy na Mlýně v průběhu pobytu nájemcem

5) Příjezd, odjezd k pobytu, zkrácení pobytu

Nástup k pobytu  by se měl uskutečnit dle spravidel pro nástup pobytu a ukončení pobytu dle podmínek sezony platné v daném období. Tyto termíny jsou dostupné na stránkách www.chalupanamlyne.cz Není-li stanoveno jinak, je obvyklá doba pro nástup k pobytu mezi 16:00 hod. a 18:00 hod., odjezd pak do 10:00 hod.

V případě pozdního nástupu k pobytu a nebo případnému předčasnému ukončení pobytu nejsou uplatňovány žádné kompenzace.

Pronajatý objekt může být obsazen pouze udaným max. počtem osob, který byl stanoven v průběhu rezervace pobytu. Další osoby nad tento počet nemusí být proinajímatelem přijaty k pobytu. 

6) Odstoupení od smlouvy, storno polatky.

Odtoupí-li nájemce od smlouvy do lhůty 14 kalendářních dnů před termínem nástupu pobytu, je pronajímatelem účtován saknční poplatek ve výši plné zálohy za pobyt. Storno musí být učiněno výhradně ověřitelným způsobem. Určující je obdržení zprávy na e-mail: jeseniky@chalupanamlyne.cz nebo poštovní razítko v případě Storna dopisem.

7) Práva a povinnosti smluvních stran

Pronajámatel je povinnen:

  • V den a čas smluveného nástupu předat nájemci klíče od objektu a zajistit seznámení nájemce s provozem celého objektu a stavem objetku při předání k pobytu.
  • Provést kontrolu objektu s nájemcem při ukončení pobytu za důvodem zjištění případných viditelných vad způsobených v průběhu pobytu.

Nájemce je povinnen

 • V den a čas smluveného nástupu složit hotovostní kauci dle ustanovení v bodu 4) tohoto dokumentu.
 • Dbát všech pravidel a zásad stanovených v Ubytovacím řádu po celou dobu pobytu
 • Nepřesahovat v průběhu pobytu smluvený počet osob pro pobyt.
 

Tyto podmínky jsou závazně platné od 1.12.2021

Sdílejte nás na sociálních sítích